Stravování

V naší mateřské škole děti mají oběd a dvě svačiny.Stravu nám od září 2019 vozí firma ERTUS - školní jídelny, spol. s.r.o., kde vaří pro mateřské školy a základní školy.Pitný režim je pro děti zajištěn po celý den. Vše je zahrnuto v ceně.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY: Obědy i svačiny je nutno odhlásit den předem a to do 12 hodin. Pokud rodič stravu neodhlásí včas, je automaticky účtována.