Stravování

V naší mateřské škole děti mají oběd a dvě svačiny.Stravu nám vozí z jídelny Marjánka v Kostelci nad Labem, kde vaří pro mateřské školy a základní školy.Pitný režim je pro děti zajištěn po celý den. Vše je zahrnuto v ceně.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY: Obědy i svačiny je nutno odhlásit den předem a to do 12 hodin. Pokud rodič stravu neodhlásí včas, je automaticky účtována.