Režim dne

6:45 – 8:30 - Děti se schází, volně si hrají.

8:30 – 8:45 - Přivítání, komunitní kruh

8:45 – 9:00 - Rozcvička, zdravotně pohybové aktivity

9:05 – 9:30 - Hygiena, svačina

9:35 – 9:55 - Předškolní vzdělávací činnost

10:00 – 11:00 - Vycházka

11:05 – 11:30 - Výtvarné činnosti

11:10 – 11: 30 - Kroužky

11:30 – 11: 45 - Zpíváme

12:00 – 12:30 - Oběd

12:35 – 12:45 - Hygiena 

12:45 – 14:15 - Odpočinek

14:20 – 14:45 - Hygiena, svačina

14:45 – 17:30 - Spontánní hry, dětské aktivity a činnosti, rozchod dětí domů

 

 

 

Klademe důraz na celkové rozvíjení osobnosti po stránce hudební, výtvarné,

pohybové a jazykové. V průběhu dne dbáme na osvojování hygienických návyků.

Vedeme děti k samostatnosti při běžných úkonech jako jsou oblékání, stravování,

úklid hraček atd.