INFORMACE

ŠK.ROK 2019/2020

 

· Prázdniny:    Vánoční - od 23.12.2019 do 3.1.2020

    Velikonoční – 10.4.2020 - 13.4.2020

    Hlavní – 3.8.2020 - 31.8.2020

 

· MŠ je uzavřena v době státních svátků.

. Sanitární dny v MŠ jsou 15.11.2019 a  9.4.2020, školka je uzavřena.

· Za uzavření MŠ v době Vánočních a Velikonočních prázdnin, státních svátků se vrací za stravné. Děti, které chodí na 1,2,3 dny v týdnu si dny mohou příští měsíc vybrat.

 

·Cena oběda je 28kč, 1x svačina14kč.

. Stravu odhlašovat do 12:00 hodin předchozího dne. Pokud rodiče stravu včas neodhlásí, mohou si ji v MŠ vyzvednout do 12:00 hodin.

 

·V případě nepřítomnosti ve školce se vrací za stravné.

Děti, které mají docházku na 1,2,3 dny v týdnu si mohou náhradní dny vybrat do 1 měsíce.

 

 

·Školné je nutné uhradit VŽDY k 20.dni předcházejícího měsíce. Pokud školné nebude včas uhrazeno, dítě ve školce nemůže být!

 

·Rodiče na začátku šk.roku nahlásí docházku dítěte do MŠ, která je závazná. Nelze v průběhu roku snižovat počet dní docházky.

Pouze pokud dítě na začátku roku chodí např. na 2 dny v týdnu na zvykání tak dny potom lze zvyšovat.

. V případě odhlášení dítěte ze školky, školné propadá.

. Pokud, některý měsíc dítě do školky nepůjde, musí být uhrazen  poplatek 3 000 Kč, jinak místo ve školce propadá.

. Při zápisu do MŠ je nutné uhradit rezervační poplatek 3 000 Kč, který se při nástupu odečítá ze školného. Pokud dítě nenastoupí, je nevratný.

. V případě výletů, divadel, fotografování, solné jeskyně,aj.,  školka na aktivity přispívá částečně.

. Pátý týden v měsíci je zdarma při plné docházce. ( Nevrací se peníze v případě nepřítomnosti v MŠ )