POKYNY PRO RODIČE

ŠK.ROK 2019/ 2020

  1. Příchod do MŠ do 8:15 hod., v 8:15 se školka zamyká, pozdější příchod (např. z důvodu lékaře) je nutné nahlásit do 8:00 hod. a v takovém případě
  2. Na začátku školního roku a v pololetí přinést celý balíček papírových kapesníků
  3. Děti si do školky mohou nosit hračky pouze na spaní
  4. Omlouvat děti do 7:00 hodin
  5. Platba školného vždy do 20.dne předchozího měšíce, pokud školné nebude zaplaceno, dítě v MŠ nemůže být!
  6. Na přezutí dětem donést bačkory nebo sandále, ne pantofle!
  7. Ve skříňce, aby každý měl náhradní oblečení, případně věci ven na převlečení
  8. Kartáček na zuby, pasta, kelímek – kelímek podepsaný!
  9. Každý svůj hrníček – keramický nebo skleněný, ne plastový

          10.Deka, polštář – povlečené, malé prostěradlo

        11. V průběhu roku nelze měnit docházku dítěte to MŠ. Dny a jejich počet který si rodič určí v září jsou závazné. 

       12.  Odhlašovat oběd vždy do 12:00 hodin předchozího dne. Pokud rodič oběd neodhlásí včas, je automaticky účtován.

       13. Pokud dítě některý měsíc nebude navštěvovat školku je nutno uhradit  poplatek 3 000 Kč/na měsíc, jinak místo ve školce propadá.

       14. V případě odhlášení dítěte ze školky školné propadá

       15. V případě nepřítomnosti dítěte ve školce, se vrací za stravné.

       16. Divadlo, výlety, fotografování, solná jeskyně, a na jiné aktivity zčásti hradí školka a zčásti rodiče

       17. Vyzvedávání dětí : Po obědě - 12:30 - 13:00

                                       Po odpočinku - 15:00 - 17:30