Pravidla soužití dětí v MŠ

Pravidlo srdíčkové

Máme se rádi, jsme kamarádi, vzájemně si pomáháme,

problémy s kamarádem řešíme domluvou.

 

Pravidlo šněčkové

Ve třídě neběháme, chodíme krokem.

 

Pravidlo košťátkové

Každá hračka má své místo, hračky po hře uklidíme.

 

Pravidlo ručičkové

Naše ruce si pomáhají, neubližují si.

 

Pravidlo měsíčkové

Odpočíváme potichu, nerušíme kamarády.

 

Pravidlo kytičkové

Kytičky necháváme růst, můžeme k nim přivonět. Jsme ochránci přírody.

 

Pravidlo ouškové

Nekřičíme, mluvíme potichu. Když mluví kamarád, poslechneme si, co nám chce povědět.